Otwarcie Artystycznego Przeglądu BACK-ARA’20

Wirtualna wystawa dzieł powstałych podczas pandemii koronawirusa jest bardzo różnorodną ekspozycją, niepodobną do żadnej innej, bo jest naznaczona piętnem trudnego czasu, jaki wciąż jest naszym udziałem. Dusze artystów, szczególnie wrażliwe, pod wpływem osobistych przeżyć, wypowiadają się za pomocą różnych środków wyrazu. W okresie od kwietnia do października profesjonaliści i amatorzy: artyści malarze, poeci, fotograficy i rękodzielnicy przysyłali do Bakary mnóstwo pięknych prac i dzieł powstałych…

„Ja i mój świat”

Wernisaż wystawy malarstwa p. Ireny Rozwandowicz, członkini Dolnośląskiego Związku Artystów Plastyków. Piękne kompozycje, kolorowy obraz życia, nastrojowe pejzaże zostały wzbogacone muzycznie przez p. Eleonorę Maras i Jerzego Brodzińskiego. Otwarcie wystawy odbyło się z udziałem licznie zgromadzonej publiczności.