Działania kulturalno-edukacyjne w ramach wspierania lokalnej społeczności.

BAKARA – Centrum Kultury i Edukacji (CKiE) Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec.

Chociaż nikt nie pamięta, kto jest pomysłodawcą, to niewątpliwie nazwa Black Baccara (odmiana czarnej róży) dla placówki, która ma siedzibę przy ul. Różanej – była trafna. Spolszczona nazwa „Bakara” szybko została zaakceptowana i polubiona przez okolicznych mieszkańców.

Lata 70-te XX wieku to czas powstania Klubu, potem Domu Kultury Bakara, który z powodzeniem prowadził Piotr Guzek. Przez ostatnie 10 lat placówką kierował Jerzy Brodziński. Funkcjonująca obecnie nazwa Centrum Kultury i Edukacji Bakara najlepiej oddaje misję placówki i dwa główne obszary jej działania.

Kultura szeroko pojęta, dostępna dla wszystkich, amatorów i profesjonalistów od początku stąd promieniowała na środowisko lokalne a także szerzej – wrocławskie. Dzieje się to poprzez organizowane tu koncerty, słynne swego czasu spotkania literacko-muzyczne, kabaretowe, wernisaże malarskie i fotograficzne, prelekcje specjalistyczne oraz zabawy taneczne i festyny.

Edukacja młodzieży i dorosłych również na wiele sposobów i na różnych poziomach zawsze była obecna w Bakarze, gdzie przez wiele lat z powodzeniem działała prywatna szkoła artystyczna ALA (Autorskie Licea Artystyczne). Przy niej z inicjatywy i na zlecenie Dyrektora Szkoły w 1998 roku powstał Społeczny Młodzieżowy Dom Kultury – Szkolny Ośrodek Kultury (SzOK) założony i kierowany przez Eleonorę Maras, funkcjonował pod tą nazwą do 2005 roku. Popołudniami lokalna społeczność: młodzież i dorośli mogli korzystać z organizowanych specjalnie dla nich spotkań okolicznościowych oraz zajęć na bazie szkolnych  pracowni: fotograficznej, malarskiej i grafiki komputerowej. Dzięki wsparciu Gminy Wrocław powstała świetlica środowiskowa (powodzeniem cieszyły się piłkarzyki, ping-pong), zrealizowano cykl imprez plenerowych pt.: „Kolorowe podwórka” a ponadto dla okolicznych mieszkańców uruchomiono porady psychologa i prawnika. Prężnie działały sekcje choreoterapii, aerobiku i break-dance. Od stycznia 2006  oferta została poszerzona  i skierowana również do najstarszych mieszkańców okolicznych osiedli, którzy wreszcie znaleźli swoje miejsce w nowo powstałym Klubie Seniora. Wkrótce po „wyprowadzeniu się” szkoły, bez przerywania klubowej działalności, decyzją Zarządu Spółdzielni przystąpiono etapami do modernizacji budynku i generalnej przebudowy obiektu. W tym właśnie czasie powrócono do pierwotnej nazwy – Bakara.

Od 2009 roku odnowiony obiekt zachwyca przestronnymi, nowoczesnymi wnętrzami, a powstała w trakcie modernizacji, wyposażona multimedialnie, klimatyzowana sala widowiskowa dla 150 osób stworzyła nowe możliwości organizowania konferencji, spotkań, szkoleń, koncertów itp. Odnowione sale wykorzystywane są na zajęcia organizowane przez Centrum, ale też w miarę możliwości udostępniane podmiotom zewnętrznym. Często i chętnie są wynajmowane przez firmy, różne organizacje na spotkania okolicznościowe jak również przez osoby prywatne na uroczystości rodzinne.