Laurka muzyczna z okazji Dnia Kobiet – 8 MARCA

Co w Roku Kobiet?

Rok 2021 został ogłoszony Rokiem Kobiet w SM Metalowiec uchwałą Rady Nadzorczej. Inicjatywa wyszła od Samorządu i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we współpracy z CKiE Bakara. Nie mamy wpływu na przebieg pandemii, ale w przypadku niemożności organizacji planowanych wydarzeń realnie, będziemy aktywni w Internecie pamiętając szczególnie o Kobietach.

Jednym z pomysłodawców był prezes SM Metalowiec, Pan Jerzy Kruk. Podczas wieloletniego doświadczenia w pracy zawodowej jak również społecznej zauważał i niejednokrotnie podkreślał duże, a niewystarczająco doceniane zaangażowanie oraz kompetencje kobiet. Doprowadził do objęcia patronatem przez prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka wszystkich tegorocznych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez SM Metalowiec, w tym przez CKiE Bakara, a dedykowanych kobietom i podkreślających ich nieocenioną rolę oraz osiągnięcia w wielu dziedzinach życia.

List od Prezydenta Wrocławia – Jacka Sutryka

Program ramowy obejmuje cykl spotkań ze znanymi i nieznanymi, ale znaczącymi kobietami, wyróżniającymi się w różnych profesjach: w kulturze, oświacie ale i w przemyśle lub biznesie. Przygotowany jest referat poświęcony Paniom, który zostanie wygłoszony na uroczystym posiedzeniu Samorządu Spółdzielni (Rada Nadzorcza, Rady Osiedli, Zarząd) oraz zapewne na spotkaniu pracownic SM Metalowiec. Wydarzenia kulturalne realizowane przez Bakarę przez cały ten rok będą odnosić się do kobiet. Celem jest przypomnienie i pokazanie społeczności lokalnej, Wrocławiowi a nawet Polsce (po to jest Internet) wszelkich aktywności zawodowych, społecznych, w których kobiety się spełniają często osiągając wybitne wyniki i ogromne uznanie. Pierwszym akcentem kobiecym jest wystawa fotografki – amatorki, niezwykle utalentowanej w tym kierunku Pani Krystyny Rak, której prace same charakteryzują ją jako osobę z ogromną wrażliwością i wyczuciem artystycznym.

W MIĘDZYNARODOWYM DNIU KOBIET, czyli 8 MARCA przesyłamy wszystkim Paniom, Nastolatkom, Seniorkom wraz z muzyczną laurką najserdeczniejsze życzenia od Zarządu i Pracowników SM Metalowiec oraz CKiE Bakara.

W kolejnych miesiącach będziemy w szczególny sposób pamiętać o Kobietach w organizowanych wydarzeniach kulturalnych, festynie, a zwłaszcza podczas listopadowej Bakariady 3. Bądźcie z nami!

Dziękujemy Paniom z kwiaciarni „Kwiatownia” przy ul. Hallera we Wrocławiu za uprzejmość i pomoc w nagraniach!!!