Za zgodą Rady Nadzorczej powołaliśmy stowarzyszenie wspierające działalność Centrum Kultury i Edukacji „BAKARA”. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz wszystkich grup wiekowych.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Szczególnym zadaniem jest współpraca, współdziałanie z władzami samorządowymi Wrocławia – celem objęcia działalnością centrum Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Fabryczna.

Władze stowarzyszenia pracują społecznie i nie pobierają żadnego wynagrodzenia, zaś członkowie uiszczają opłaty składkowe (członkowskie).

Materiały do pobrania: