W styczniu 2020 roku minęło 15 lat działalności, a zaczęło się tak. Założycielka i ówczesna kierowniczka Domu Kultury Bakara – Eleonora Maras przy aprobacie Zarządu SM Metalowiec, wykorzystując ogłoszony przez Gminę Wrocław w 2005 roku konkurs na organizację takich miejsc, złożyła projekt otrzymując dotację. Na jego powstanie, dobre opracowanie programu miało wpływ zarówno wieloletnie doświadczenie w pracy klubowej z młodzieżą i dziećmi przy Autorskich Liceach Artystycznych ALA założonych przez Mariusza Budzyńskiego, jak również dostrzeżenie takiej potrzeby oraz braku podobnej oferty dla osób dojrzałych w okolicy. Pierwszą organizacją, która współpracowała ze Spółdzielnią Mieszkaniową Metalowiec reprezentowaną przez Prezesa Jerzego Kruka w pozyskiwaniu środków finansowych na te i inne podobne działania dla społeczności lokalnej (np. świetlica środowiskowa) było Towarzystwo Edukacji Otwartej TEO, a później Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA reprezentowana przez jej Prezesa Tomasza Siemieża.

W tym okresie przez Klub Seniora przewinęły się setki, a może tysiące osób: członków, instruktorów, wolontariuszy, stażystów, artystów, dzieci, młodzieży oraz innych ciekawych i zacnych gości. Byliśmy jednym z pierwszych wrocławskich klubów seniora (jeśli nie pierwszym!), które od samego początku obok form zajęciowych  miały w ofercie poradnictwo, tj. regularne, cotygodniowe spotkania z psychologiem, choreoterapeutą i prawnikiem. Były w tym czasie u nas organizowane warsztaty wokalne, teatralne, prelekcje lekarzy, hobbystów, pokazy zespołów artystycznych, animacja kultury, wycieczki turystyczne, wyjścia plenerowe i kulturalne, projekcje filmowe, choreoterapia, zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, zajęcia językowe (angielski) komputerowe i inne.

Dzięki tym działaniom wykształtowały się dwie grupy amatorskie: senioralny Chór „Bakara” i Teatr „Bakara”, które będąc zapraszane z różnych okazji w różne miejsca, stały się swoistymi ambasadorami nie tylko Klubu Seniora „Bakara”, ale i DK „Bakara” oraz SM Metalowiec.  W ramach składanych projektów miały miejsce systemowe działania międzypokoleniowe, które zaowocowały stałym Edukacyjnym Wolontariatem Seniorów w szkołach podstawowych. Na początku partnerami w tym zakresie była Szkoła ALA, Szczep Harcerski „Nysa” i Szkoła Podstawowa Nr 109. Współpraca wyrażała się we wspólnej organizacji festynów, Dni Dziecka (ALA ma kota), uroczystości patriotycznych, wigilii itp.

Z czasem, sukcesywnie krąg zainteresowanych się poszerzał, a wśród nich były okoliczne Przedszkola oraz wrocławskie Szkoły Podstawowe N-ry: 28, 82, 44, 56, 109, Aktywna Mała Szkoła, które brały udział w projekcie „Wrocławskie Iskry” dotowanym przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności, a prowadzonym przez Towarzystwo „ę” i Fundację FALA.

Ponadto w projektach „Iskry 2”, „Iskry 2 – Regionalna Współpraca Seniorów”, „Iskry.Aktywni Seniorzy” – szkoły podstawowe z województwa dolnośląskiego: Włodowice, Włodzice Wielkie, Witoszyce, Zastruże, z opolskiego Pilszcz, z lubuskiego: Pamięcin, Podmokle Małe. Działania te zostały trzykrotnie wsparte finansowo  przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ASOS).

Nasi Seniorzy dzięki tym działaniom oraz współpracy SM Metalowiec z Fundacją FALA mogli się realizować i rozwijać. Byli zapraszani na debaty, wyjeżdżali na plenery malarskie i rzeźbiarskie, szkolenia liderów, odbywały się spotkania sieciujące w Bakarze oraz wizyty studyjne we Wrocławiu, Warszawie i na terenie Polski. Działalność naszego Klubu Seniora zainteresowała telewizję wrocławską, a wkrótce również TVP z Krakowa, która zrealizowała program ogólnopolski.

Równolegle ciągle rozwija się integracja wewnątrzpokoleniowa będąca efektem działań na rzecz społeczności lokalnych wspólnie z Radami Osiedlowymi SM Metalowiec, zwłaszcza RO Grabiszyn-Grabiszynek (która ufundowała stroje dla Chóru Bakara) jak również współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego oraz Fundacją Ogrody Edukacyjne (organizującą wspólne spotkania świąteczne, paczki, wycieczki). Zaprzyjaźnione kluby seniora z ul. Blacharskiej, Koło Nr 4 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bakarze, z Oporowa, Małego Muchoboru z różnych okazji goszczą u nas, lub my u nich, a także jesteśmy zapraszani z występami (chóru i teatru) do Wrocławskiego Centrum Seniora, Urzędu Marszałkowskiego, Parafii, Domów Pomocy Społecznej i innych klubów seniora. Są to takie miejsca jak np.: Nowy Dwór, Pracze, ul. Ciepła, ul. Kościuszki, ul. Mączna, pl. Dominikański.

Występy chóru i teatru są ozdobą nie tylko imprez w DK Bakara, ale i na Przeglądach Senioralnej Twórczości, w ośrodkach kultury, np. w Instytucie Grotowskiego w miedzynarodowej obsadzie, w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Inwalidy, w parafiach przy AL. Pracy, przy ul. Kruczej, na Kozanowie z widowiskiem bożonarodzeniowym, w Arkadach i wielu innych miejscach np. Kątach Wrocławskich.  Działania zatem są o zasięgu osiedlowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet z akcentami europejskimi i światowymi (np.: udział Chóru w IV, a rok później V Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej z podwójnym sukcesem i kolejnych latach były to miejsca II, a w solowych występach też I miejsce oraz Grand Prix na VII Festiwalu Piosenki Esperanckiej – występowaliśmy m.in. w Narodowym Forum Muzyki i we Wrocławskiej Filharmonii).

Seniorzy uczestniczyli także w projektach międzynarodowych np.: wdrażania szwedzkiego modelu wolontariatu seniorów do szkół podstawowych – w tym w szkoleniach i prelekcjach wykładowców akademickich. Prowadzone były u nas badania naukowca z USA nad wpływem interaktywnych form pracy z seniorami na opóźnianie procesów starzenia oraz zapobieganie chorobie alzheimera).

Dużo się działo, a liczymy na to, że najlepsze i najpiękniejsze dopiero przed nami!

Najnowsze wydarzenia w Klubie Seniora

 • CyberKeks – warsztaty III – salceson
  W środę 8 maja w Centrum Kultury i Edukacji Bakara odbyły się trzecie warsztaty z cyklu CyberKeks. Tym razem piekliśmy…
 • CyberKeks – warsztaty II – babka makowa
  17 kwietnia w CKiE Bakara odbyły się drugie warsztaty z cyklu CyberKeks, które realizujemy w ramach projektu dla seniorów na…
 • Mikołaj u Seniorów
  Mikołaj pamięta o wszystkich młodszych i starszych. Dziś do Klubu Seniora Bakara z niespodzianką przyszły dzieci z kl. 2C SP…
 • Zabawa Andrzejkowa
  Klubie Seniora Bakara odbyła się zabawa Andrzejkowa! Był poczęstunek, pyszne pączki z cukierni Nugat i całe 3 godziny tańca! Zabawa…