19 marca odbyło się kolejne wydarzenie, czyli WIOSENNE SPOTKANIE Z MUZYKA I TAŃCEM „SOLIDARNI Z NARODEM UKRAIŃSKIM” – wystąpili: grupa J&B z muzyką szanty i nie tylko. Nasz przyjaciel Dimcho Angelov (TERRA) uczył wyplatania Marteniczek (wg. bułgarskiego zwyczaju) – symbolu miłości, przyjaźni i pokoju. Była też nauka tańców bałkańskich.

Tego samego dnia z inicjatywy Agaty i Tomasza Kozłowskich instruktorów tanga argentyńskiego, odbył się w Bakarze kurs tanga, z którego dochód w wysokości 2500 zł, został przeznaczony w całości na pomoc Ukrainie. Bakara na ten warsztat udostępniła nieodpłatnie salę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.