Dom Kultury
BAKARA
Spółdzielni Mieszkaniowej METALOWIEC
we Wrocławiu